Disclaimer

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid is
samengesteld bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd
verouderd of niet meer juist is. Mocht u onvolledigheden en/of fouten
constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt aan info@healthcaresuliman.nl.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het
gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Health Care Suliman kan geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site. Waar verwezen wordt naar websites of webpagina’s van derden, heeft Health Care Suliman geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud
ervan.

De foto’s, teksten en logo’s van deze site mogen behalve voor privé-gebruik
niet zonder schriftelijke toestemming van Health Care Suliman worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. Toestemming vragen kan eventueel door een email te sturen naar info@healthcaresuliman.nl.

Alle rechten voorbehouden aan Health Care Suliman.