De reguliere zorg van huisartsenpraktijk Health Care Suliman heeft vanaf 2014 het NPA-kwaliteitskeurmerk.

NHG praktijkaccreditatie (NPA) is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar werken aan hun kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

De NPA toetst in driejaarlijkse audits of de huisartsenpraktijken die meedoen verantwoorde zorg leveren. De eisen waaraan huisartsenpraktijken moeten voldoen zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van de huisartsen, patiënten, zorgverzekeraars en de inspectie.