Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk van dienst te zijn en dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u over sommige zaken minder tevreden bent. Wanneer dit zo is dan horen wij dat graag en kunt u dit aan ons melden per email. Uw klacht of signaal geeft ons de kans om daar waar nodig bij te sturen en onze dienstverlening te verbeteren. Misschien bent u juist wel heel tevreden over onze praktijk. Ook complimenten mag u natuurlijk altijd doorgeven.

Een klacht? Samen oplossen

Heeft u een tip, klacht of opmerking, dan kunt u dit direct bespreken met de betrokkene(n). Komt u er samen niet uit of wilt u hier graag hulp bij? Dan kunt u contact opnemen met onze praktijkmanager. Stuur uw tip, klacht of opmerking per e-mail naar info@healthcaresuliman (onder vermelding van praktijkmanager).

Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt de klachtenfunctionaris per post over uw klacht inlichten. Dan kan dit naar onderstaand adres:

Klachtenregeling
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

Meer informatie over de klachtenfunctionaris vindt u op de volgende website:

 

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht richten aan de geschilleninstantie. Meer informatie hierover vindt u op de volgende website: